مأخذ نام سمندر

مأخذ نام سمندر

احتمال دارد سالاماندر (سمندر) در زبانهای اروپایی بر گرفته شالومندیرَ در سنسکریت به معنی دارای بدن غورباغه مانند باشد چون حدس می زنند که این کلمه منشأ شرقی دارد:

शालु  m.  zAlu  frog, मन्दिर  n.  mandira  body

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.