اتیمولوژی گَزر و هویج

اتیمولوژی گَزر و هویج

احتمال دارد نامهای ایرانی هویج یعنی گزر (گَ-زَر، زردک) و هویج (هو-ویج)  به معانی رستنی زرین و ریشۀ خوب بوده اند.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.