معنی گوپانای آذری

معنی گوپانای آذری

در آذری به بلندی شانۀ گاو (کوهان گاو) گوپانا میگویند. در سنسکریت وجه اشتقاق روشنی برای آن وجود دارد:

गो f. go cow
पीन adj. pina fat
पीन adj. pina muscular
पीन adj. pina swollen
पीन adj. pina round
पीन adj. pina beefy
पीन adj. pina thick
पीन adj. pina large
पीन adj. pina with lots of muscles
بر این پایه شکل اوستایی آن می تواند گئو-پی-نه (برجستگی چربی-عضلانی گاو) بوده باشد.
گوپانا در زبان پهلوی می توانست به معنی آنچه نگهبان گاو است معنی دهد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.