معنی نام سیراف

معنی سیراف: نظر به رفهای سنگی گستردۀ سیراف نام آن ترکیب سی (سیر، گسترده و پُر یا سنگ) و رَف بوده است. در مجموع یعنی دارای رفهای سنگی گسترده. ولی معنی سیر-آف (محل کانالهای آب، شیل-آب) ارجحیت دارد.

 

Bildresultat för ‫سیراف‬‎

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.