بابا یاگای اساطیری اسلاوها

بابا یاگای اساطیری اسلاوها و ولوای ژرمنها و دریاد یونانیها در معانی زن چوب سوار و زن پای چوبین دارای منشأ مشترک به نظر می رسند.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای