معنی محتمل نرسی

 در ویکیپدیای انگلیسی نام پادشاه ساسانی نرسی دعا و ستایش مردان حدس زده شده است ولی معنی سنسکریتی-پهلوی سرور مردان برای آن منطقی تر از آن به نظر می رسد: The name of Narseh stems from the Old Iranian theophoric name of *naryasa(n)ha-, meaning “men’s praise” नरेश m. naresha lord of men
 در ویکیپدیای انگلیسی نام پادشاه ساسانی نرسی دعا و ستایش مردان حدس زده شده است ولی معنی سنسکریتی-پهلوی سرور مردان برای آن منطقی تر از آن به نظر می رسد: The name of Narseh stems from the Old Iranian theophoric name of *naryasa(n)ha-, meaning “men’s praise” नरेश m. naresha lord of men

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.