Vad betyder Grekland och Eionia?

Vad betyder Grekland och Eionia? Betydelsen av namnen Grekland och Eionia är inte så svårt: De som var i två sidor av egeiska havet hade varit motsatas till varandra: Eionia (det nya landet), Grekland (det gamla landet) och de härstammar från: i̯eu- (IE) young γέρος: old What does Greece and Eionia mean? The meaning of the names Greece and Eionia is not that difficult: those who were on two sides of the Aegean sea had been opposed to each other: Eionia (the new country), Greece (the old country) and they originate from: i̯eu- (IE) young γέρος: old

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.