نمونه هایی از مطابقت اساطیر کشورگشایی سلیمان (مرد صلح) با وقایع مربوط به کوروش هخامنشی

نمونه هایی از مطابقت اساطیر کشورگشایی سلیمان (مرد صلح) با وقایع مربوط به کوروش هخامنشی
۱- شکستن سدّ مآرب توسط سیل و آوارگی مردم باغ و بستاندار سبا با تصرف بابل توسط کورش که سپاه خود را از راه ورودی رود فرات به بابل به داخل شهر پر کشت و زرع بابل فرستاد همخوانی دارد.
۲- نام سبا و مرکز آن کیتار (شهر دارای حصار گرداگرد سرتاسری) علاوه بر شهر بابل در هیئت عربی سبُع یاد آور نام ماساگتهای تورانی (وحشی) است که شهر دارای حصار گرداگرد کنگ دژ (قوی قریلگان قلعه) را در شمال غربی خوارزم (سرزمین سرمای سترگ) داشته اند.
۳- هَدد (شادی آور، هُدهُد، مخالف و راهنمای سلیمان) و برخیا (سخن گوینده با خدا) با جَندل (سپیتمه هوم) پیشگاه فریدون (کوروش) مطابق است. آصف (برگزیده) بن برخیا در روایات اسلامی هم که وزیر سلیمان به شمار رفته است با سپیتاک (داماد و پسرخوانده کوروش که هرتسفلد وی را همان زرتشت سپیتمان پسر سپیتمه هوم می داند) مطابقت می نماید. مطابق شاهنامه فریدون (کوروش) جندل را برای خواستگاری همسران آیندۀ سه پسرش به سرزمین سرد سیری همیران (سرزمین سرما= خوارزم) می فرستد که یاد آور خواستگاری کوروش از ملکه تومیریس (پرستندۀ ایزد نیرومند خورشید) ملکۀ ماساگتها می باشد. خزائلی در اعلام قرآن اشاره می کند که یونانیان قدیم نام ملکه سبا را بلسیس (بلکیس، پرستندۀ ایزد خورشید= تومیریس) آورده اند.
۴- اطلاق نام مادر سلیمان (در اصل مزار سیلاومان، مزار مرد سیلاب مانند= کوروش) بر مقبره کوروش، نام سلیمان اساطیری شهر اورشلیم (شهر صلح) را با کوروش مرتبط می ساخته است. از آنجاییکه مطابق کتاب یهودی توویت “مردم تجارت پیشه ای از یهودیان در خاک ایران سکنی داشته اند”، اینان می توانستند حماسه های بزرگ ایران باستان را با اساطیر خاستگاهشان یهودیه تلفیق کنند.
۵- سلیمان سوار بر کرسیی میشود که کرکسها در آسمان حمل می کنند، مطابق اوستا فریدون پائورو قایقران را به صورت کرکسی در آسمان به پرواز در می آورد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.