معنی نام نهبندان

معنی نام نهبندان
نام اصلی نهبندان (نیه وندان، دارای محل راهنمایی و استراحت کاروانها) یعنی نیه (نِه= نیها، نیشا/نیسا= محل پایین آسودن و راهنمایی) بوده است که این جزء اوستایی در نام شهرهای نیشابور (پر کاروانسرا) و نهاوند (محل دارای استراحتگاه کاروانها) و نائین (محل دارای کاروانسرا) هم دیده میشود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.