معنی محتمل برخی نواحی کهگیلویه (کوهستان جنگلی) و بویر احمد (بئور همث= همواره ده هزار نفر)

معنی محتمل برخی نواحی کهگیلویه (کوهستان جنگلی) و بویر احمد (بئور همث= همواره ده هزار نفر)

یاسوج (یا-سوک= جایگاه گیاه و جنگل)، لیکک (محل واقع در شکاف کوه)، چرام (چراگاه)، لنده (محل گود و عمیق)، سی سخت (محل سنگ سخت گسترده)، دیشموک (دارای دژ نیرومند و پیشرفته)، مارگون (محل مرغزاری)، پاتاوه (محل محافظت کننده)، چیتاب (محل آب روان در ماسۀ نرم)، گراب (محل آب صخره ای) و لوداب (محل آب شکاف کوه).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.