معنی چند قصبه و شهرک سمت سمنان

معنی چند قصبه و شهرک سمت سمنان

خرقان (محل سترگ)، بیارجمند (محل دارای بیارج=پالیز)، سنسگر (محل سنگلاخی)، ایوانکی (آیدانا-کوی= کوی معبد، همان خوارنه گاس= محل دارای فرّ)، آرادان (قلعه اسماعیلی اردهان، محل کناری)، جزن (محل بوته و گیاه)، وامرزان (محل مرزۀ خوب)، کوشمغان (کوشک دارای خندق): چون در این جا قلعه‌ قدیمی ویرانی وجود دارد که در گذشته خندقی نیز در اطراف آن وجود داشت و مردم با استفاده از تخته پل وارد قلعه می‌شدند. درِ قلعه که از گذشته باقی مانده، یکپارچه از سنگ است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.