نامهای شعیب و ابراهیم از باورهای سکائی گرفته شده اند

نامهای شعیب و ابراهیم از باورهای سکائی گرفته شده اند

هرودوت، کولاکسائیس (پادشاه اقوام و تیره ها) برادر کوچکتر دو برادر را نیای اساطیری قبایل سکائی شمال دریای سیاه و قفقاز و پدر وی تارگیتای (پدر مردمان گیتی) را نخستین بشر سکائی شمرده است. شعیب (رهبر ملکوتی شعبه های مردم) از دیار ایکه (بیشه= روشیا/روسیه در زبان روسی) در روایات اسلامی و ابراهیم ( پدر امتهای فراوان، یکی از سه برادر و پسر تارح) در تورات با کولاکسائیس سکاها همخوانی دارند. سکاها در عهد مادها در شهر بیت شئان (اسکیتوپول) در فلسطین سکنی گرفته بودند و شخصیت بزرگ اساطیریشان از آنجا وارد روایات سامی شده است. تطبیق ابراهیم با ابرام (پدر عالی، پدر آرامیها) بعداً توسط انبیای تورات نویس صورت گرفته است.
کولاکسائیس تصاحب کننده جام زرین آسمانی(سمبل سکاها) مطابق جمشید (در معنی دارای جام درخشان) است و برادرانش آرپوکسائیس و لیپوکسائیس مطابق تهمورث (تخموروپه) و هوشنگ روایات ایرانی هستند که به نظر می رسد این دو در اساس خدای خورشید و خدای آتش به شمار می رفته اند چون معادل‌های توراتی ایشان ناحور (داغ) و حاران (گرم) و معادل‌های اسلاوی ایشان داژبوگ (خدای داغ) و سواروگیچ (سوزان) هستند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.