اتیمولوژی محتمل کُمک

اتیمولوژی محتمل کُمک

این کلمه که از زبان ترکی وارد فارسی شده است به نوبه خود می تواند از زبان هندوایرانیان سمت ختن و آسیای میانی وارد ترکی شده باشد. چون واژهٔ کَ-اومه-اَک در سنسکریت به معنی یاری بدنی است. واژۀ کمک در ترکیه مصطلح نیست. به جای آن از یاردیم استفاده می کنند که شباهتی به یاری در زبان فارسی دارد و گفته می‌شود که از آن گرفته شده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.