معنی نام محلهٔ میار میار تبریز

معنی نام محلهٔ میار میار تبریز

نظر به هیئت میر-میر آن یعنی محل بزرگان، اصل آن مه یار-مه یار (محل یاوران بزرگ) بوده است. دو شکل مهاد میهن (مه-ات میهن) و منار میان (منار-میهن، محل بزرگان شایسته) آن نیز در این رابطه هستند:
.मानार्ह adj. mAnArha worthy of honour

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.