اتیمولوژی هویدا و پیدا

اتیمولوژی هویدا و پیدا
 
در ترکیب واژهٔ پیدا جزء اول را پَئیتی اوستایی به معنی دارای ِ تشخیص داده اند. و جزء دوم ترکیبی از مصدر اوستایی دی (دیدن) به نظر می رسد. لذا به نظر می رسد این دو واژهٔ هویدا و پیدا مترادف هم، ترکیب واژه های اوستایی هوَ (دارای) و پَئیتی (دارای) با وَئِدا (دید، از مصدر دی= دیدن) باشند. هوَ در نام هوَخشتر (آواکساتار، دارای شهریاری) نیز به معنی دارنده است که آن را به سهو به معنی خوب (هو اوستایی) گرفته اند.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای