معنی نام کُرد

Adiabene within Armenian Empire under the reign of Tigranes the Great

معنی نام کُرد

هردو صورت نام کُرد به معنی منسوب به جهنده (مار پرست) بوده اند که در اسطوره کُردی شاماران باقی مانده است. نامهای ساخو های سکایی و کیمری کردستان و نام سئورومتها (اسلاف صربوکرواتها) به همین معنی مارپرست بوده اند.

गूर्द m. gUrda jump
कूर्द m. kUrda jump

در جنوب گوردوئن نام منطقۀ آدیابن (نودشیراکان، محدودۀ آبهای متلاطم) یا همان جزیرۀ کنار امواج رود رنگها (دجله) که در اوستا محل خاندان فریان تورانی (پیران ویسهٔ تورانی، به معنی سکایی سَّمی ناحیهٔ کناری) به شمار آمده، دیده میشود. نامهای کَردا (بریده، جدا شده)، بقردا (بَقّر-داح، سرزمین جدا شده) نیز مربوط به همین آدیابن (جزیرهٔ ابن عمر) بوده اند. بنابراین در پیدایی نام کُرد، چهار نام ایرانی کردا (جدا شده)، کُردا (رمه دار)، کرداک (کردوخ، قداره بند، مسلح) و کُردَ (دارندهٔ توتم مار جهنده) اشتراک داشته اند.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.