اتیمولوژی آستانه (آئی-ستانه، قسمت ورودی اقامتگاه)

اتیمولوژی آستانه (آئی-ستانه، قسمت ورودی اقامتگاه)
आय m. Aya income
स्थान n. sthAna station

آئی اوستایی و آیَ سنسکریت (آمدن، ورود) در مصدر امری آی فارسی زنده مانده است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای