معنی زغن (اوز-غن) و غلیواج (گری-وز) و پند

معنی زغن (اوز-غن) و غلیواج (گری-وز) و پند

این سه که نامهای پرنده شکاری واحدی هستند به ترتیب دوستدار شکار، ربایندهٔ نیرومند و آسان شکار کننده هستند.
फाण्ट adj. phANTa made or won by an easy process

बाढ adj. bADha strong

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.