مطابقت نام جیرکها و تیساگتهای خبر هرودوت با قبچاقها و پچنگ ها

مطابقت نام جیرکها و تیساگتهای خبر هرودوت با قبچاقها و پچنگ ها

نام جیرکهای شکارچی خبر هرودوت که در سمت شمالغربی دریای مازندران و غرب کوهستان اورال می زیسته اند و با کمین کردن درون درختان با تیر و کمان و سگ شکاری و اسب به شکار می کرده اند، مترادف نام قبچاقها (شکارچیان پناه گیرنده در شکاف درختان) است. نام قوم هم ردیف و همسایۀ ایشان تیساگتها (بُرنده منشان) که آنها نیز شکارچی بوده اند با پچنگ ها (بُرنده ها) مطابقت می نماید.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای