معنی لاماسو و کوریبو و شدو

معنی لاماسو و کوریبو و شدو

این تمثالهای نیمه حیوان و نیمه انسان به ظاهر در زبانهای سومری و اکدی به معنی نگهبان سنگی، بزرگ و نیرومند، و نشان بوده اند.

 

Image may contain: 1 person

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.