نقش مار بر مُهر پادشاه میتانی شائوش تَتر

نقش مار بر مُهر پادشاه میتانی شائوش تَتر

نقش ایزد بالدار ایزد خورشید میثره (مِهر) بر مُهر پادشاه میتانی شائوش تَتر که بر درخت کاجی قرار گرفته است و ماری متوجه بازوی شاه نیشایشگر است.

No photo description available.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.