مطابقت ایرج فریدون با کوروش هخامنشی

مطابقت ایرج فریدون با کوروش هخامنشی

در اساطیر ارامنه، آرا (نجیب) که به دست ملکه شامیرام کشته می‌شود، یاد آور کشته شدن ایرج فریدون توسط تومیریس ملکهٔ ماساگتها (قوم سلم و تور) است. نام اولاد ایرج فریدون یعنی پسران، وانیتار (پیروزمند) و اناستوک (تنومند) و دخترش گوزک (تُپُل) به وضوح یاد آور کمبوجیه (کامیاب، فاتح مصر)، بردیه (تنومند) و آتوسا (دارای اندام پُر) فرزندان کوروش هستند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.