معنی محتمل نظر آباد و اشتهارد

 

معنی محتمل نظر آباد و اشتهارد
نام نظر آباد البرز و دیگر نظر آبادهای ایران، می توانند به معنی پهلوی نَذَر آپات یعنی آبادی نیزاری بوده باشند.
نام شهرک مجاور نظر آباد البرز یعنی اشتهارد ترکیب اَشت (هشت) و هَرَئیتی (محلۀ دارای نگهبانی) خواهد بود که نشانگر یکجانشینی و شغل کشاورزی ساکنان آن است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.