معنی محتمل نام مصر

معنی محتمل نام مصر

نام مصر را در فرهنگنامه های توراتی از لغات سامی به معنی محل زحمت و قلعه گرفته اند. معنی قلعه برای آن چندان منطقی به نظر نمی رسد؛ ولی نام پارسی مصر یعنی مودرایا را هم می توان در سنسکریت به معنی محل کار پر زحمت گرفت. بر این اساس نام مصر از زبان اسیران سامی مصریان گرفته شده است. لابد نحوست نام فرعون (دارای کاخ بزرگ) نیز از این سیستم برده داری شاق مصریان باستان ناشی گردیده است. به خاطر همین معنی نکوهیدۀ آن، خود مصری‌های باستان آن را به کار نمی برده اند:

Mizraim: tribulations
मोडतिverb 1moDati {muD} grind, रय m. raya vehemence
Mizraim:The dual form of matzor, meaning a “mound” or “fortress”
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.