شیر در استپهای اوراسیا

شیر در استپهای اوراسیا
 

در غار دنیسوا در آلتای اسکلت شیر پیدا شده و نقش شیر در اشیای اسکیت‌های استپها زیاد دیده میشود. نظر به وجود شیر در قفقاز و بالکان کهن، در استپهای اوراسیا شیر هم نظیر ببر و پلنگ وجود داشته است.

سکاهای پازیریک از عهد هخامنشی نقش شیرهای این منطقه را در اشیاء خود انعکاس داده اند. از عهد دیرین تا چند قرن پیش شیرهای موسوم به شیر غار در منطقه وجود داشته اند. در شمال دریای سیاه تا قرن ۱۴ میلادی شیر وجود داشته است. در نقشه هایی که از آخرین یخبندان کشیده اند، نیمۀ جنوبی سیبری زیر یخها نرفته بوده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.