محل مرعوبیشتو و آکودو و بیت باروآ

محل مرعوبیشتو و آکودو و بیت باروآ
سنخریب پسر سارگون دوم آشوری در لشکرکشی سال ۷۰۲ قبل از میلاد به سوی الیپی (کرمانشاهان) از سه دژ مرعوبیشتو (پُر مسکن)، آکودو (دژ گردو)‌ و بیت باروآ (دژ نیرومند، در سمت خارخار= دیواندره) نام برده است که به ترتیب یادآور ماهیدشت، کوهدشت و قروه هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.