معنی فرسنافه و الفه یعنی نامهای روز پیش از نوروز

معنی فرسنافه و الفه یعنی نامهای روز پیش از نوروز
فرسنافه (فرست- نَوَ) به معنی مقدمۀ سال نو بوده است.
प्रस्ताव m. prastAva introduction
اَلپه در سنسکریت به معنی خُرد و کوچک است. لذا احتمال زیاد دارد روز ارفه/ الفه به معنی نوروز کوچک بوده است.
अल्प adj. alpa trifling
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.