مطابقت بیت کاری با کرج

مطابقت بیت کاری با کرج
بیت کاری (Bēt-Kari، به معنی خانۀ خرید، بازار) نام یکی از ایالات آشوریان در سرزمین ماد به مرکزیت کار-کاشی (کاشان) بود. این ایالت به احتمال زیاد در سال ۷۱۰ پیش از میلاد از ایالت کیشه‌سو (همدان) جدا شد. آشوریان در این ایالت دور دست قدرت چندانی نداشتند، به‌طوری‌که برای حفظ آن و اخذ مالیات از مردم همواره متوسل به زور می‌شدند.
क्रय m. kraya (ریشۀ خریدن) buying
गय m. gaya house
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.