راجع به اصطلاح قِلیان اُستی و قِلیان آلتی (قین آلتی، صبحانه) در آذری

راجع به اصطلاح قِلیان اُستی و قِلیان آلتی (قین آلتی، صبحانه) در آذری
قِلیان می تواند اشاره به قیل (قیلوله، خواب و خواب نیمروزی) باشد تا غلیان کشیدن که خصوصاً وسط روز عمومیت ندارد. قِلیان اُستی میشود روی صبحانه (قینالتی اُستی)، قلیان آلتی (قین آلتی) میشود زیر و بعد از خواب و استراحت شب. برزگران در وسط روز از شدت خستگی نیاز به قیلولۀ کوتاه داشتند:
ग्लायति {ग्लै} verb glAyati {glai} feel tired
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.