Abram is the Hebrew equivalent of Hyksos

Abram är den hebreiska motsvarigheten till Hyksos

Det låter att Abram (Ebram, Ebr-ram, den uphöjda invandrare) vara en översättning av det Egyptiska namnet Hyksos (utlädska härskare), eftersom det även kommer namnen Jakob-har (Yakob) and Yuzarsef (Yosef) bland hyksosiska härskare.

Abram is the Hebrew equivalent of Hyksos

It seems that Abram (Ebram, Ebr-ram, the exalted immigrant) is a translation of the Egyptian name Hyksos (foreign ruler), as there are also the names Jacob-har (Yakob) and Yuzarsef (Yosef) among Hyksos rulers.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.