معنی نام کوه عینالی (عون- علی) کنار تبریز

معنی نام کوه عینالی (عون- علی) کنار تبریز
این کوه پناهگاه روحانی و زیارتگاه اعلای مردم تبریز شمرده می‌شده است و این نشانگر آن است که آنجا در اساس معبد ایزد عالی یاوری (مهر-اوه، مهرابه) بوده است:
अयन n. ayana place of refuge
आल adj. Ala excellent
मित्र n. mitra ally, friend
आभू m. AbhU (avu) helper
عون (یاور) بن علی (والامقام) که عینالی و عینال–زینال نیز خوانده می‌شود، کوه و آرامگاهی بر فراز رشته‌کوه سرخاب در شمال شهر تبریز است. از نظر تاورنیه در سفرنامهٔ خود، پیش از ورود اسلام به ایران در محل کنونی آرامگاه عون بن علی، آتشکده و عبادتگاهی بوده که پس از اسلام به زیارتگاه تبدیل شده‌است. پس از سدهٔ دهم هجری، یکی از تکایا یعنی پناهگاههای درویشان نعمت‌الهی در محل فعلی آرامگاه عون بن علی بوده‌است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.