امامزاده های عین و غین مقابر بزرگان مغولی به نظر میرسند

 

 

امامزاده های عین و غین مقابر بزرگان مغولی به نظر میرسند:

در رابطه با این مزارهای روستای ازناو شهرستان فامنین همدان که به فاصلۀ ۲۰ متری از هم واقع شده اند، گفته‌شده است: «بنای ساختمان امامزاده «غین» نیز به سبک مغولی از سنگ لاشه و ملات نیز ساخته شده که این بنا در قسمت‌هایی دچار ریزش و فرسودگی شده است.»
این نشان آن است که عین از ایناق مغولی به معنی مقرب و مصاحب یا به معنی عربی شریف و غین هم به معنی قاآن مغولی یعنی فرمانروا بوده است.
از سوی دیگر نظر به دو محل به نام عین غین (رباط کریم و ازناو) می توان تصور کرد عین غین نام واحدی به همان معنی ترکی آنگین (معروف، اشراف) بوده است.

ایسنا - امامزادگان «عین و غین»

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.