نام روستاهای سمت عجبشیر‌ در اوستا

نام روستاهای سمت عجبشیر‌ در اوستا
در فروردین یشت اوستا در کنار نام اپخشیر (پشت آب جاری) که یادآور نام عجبشیر‌ (عقب آب جاری) است، از روستاهایی با نام موژَ، رَئوژدیه، تنویّه و انگهوی یاد شده است که به ترتیب با نام روستاهای موسی درق، راوشت، توتخانه، النجق در اطراف عجبشیر، همخوانی دارند.

apa: out of
क्षीर n kshira water
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.