معنی باد شُرطه

معنی باد شُرطه
باد شُرطه در بیت حافظ را به درستی در اصل لغتی سنسکریت به معنی باد موافق جهت پنداشته اند. معنی عربی شُرطه (عسس) برای آن مناسب نمی افتد:
«کشتی شکستگانیم ای باد شُرطه بر خیز/ باشد که باز بینم دیدار آشنا را»
सूरत adj. sUrata well disposed towards
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.