معنی نام رفسنجان

معنی نام رفسنجان
واژۀ رفسنگ (رفسنج) در نام رفسنجان را به سبب فراوانی معادن مس در ناحیۀ رفسنجان به معنی مس گرفته اند، برای آن گواهی در سنسکریت موجود است:
रविसञ्ज्ञक n. ravisanjna-ka copper
نامهای بهرام آباد (وَه-رَئوَ- آپات) و اَناسَ سابق شهر رفسنجان به معنی آبادی ارابه بوده اند که بعداً با نام کلّ منطقه یعنی رفسنجان جایگزین شده اند:
आनस adj. Anasa belonging to a wagon
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.