مطابقت جزیرۀ کیش با آواراکتای منابع یونانی

مطابقت جزیرۀ کیش با آواراکتای منابع یونانی
گفته میشود کیشی در واقع یک نوع لباس و پوشش است:
در مناطق زاگرس نشین بین زبانهای، لری، کردی، لکی، لرهای فیلی، بختیاری، جنوبی، یک نوع لباس و پوشش گرم بنام کیشی وجود دارد، بنظر میرسد این نوع لباس همان لباسهایی با بافت کش هست که در این مناطق خصوصاً لرستان کش یا کشیدن را کیش تلفظ کرده و لباسهای که به حالت کشدار هستند را کیشی میگویند، زیرا در اصطلاح معنای هم کیشی یک نوع پارچه بوده و هست و در سایر مناطق کشور لباسهای از جنس کتان را کیشی میگویند.
بر این اساس آواراکتا در اساس هوَ رخته بوده است یعنی محل دارای رخت‌های خوب.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.