اتیمولوژی طاووس

اتیمولوژی طاووس
طاووس در زبانهای هندوایرانی به معنی دارای دُم گسترده به نظر می رسد:
त m. ta tail
उच्च adj. ucca elevated
جزء تا در اوستایی به معنی کشیدن، کش دادن، دنباله دادن و دراز کردن و جزء اوس به معنی بر افراشته و افشان است. هندی‌ها واژۀ طاووس را به کار نبرده اند، لذا یونانیان این نام هندوایرانی را از ایرانیان گرفته اند.
نام پهلوی طاووس یعنی فرش-موروْ را هم می توان به معنی مرغ بر افرازنده پر گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.