Om etymologin av namnet Borlänge

Om etymologin av namnet Borlänge
Jag har en tredje teori om ursprungen av namnet Borlänge. Jag tror att detta helt enkelt är en förkortad form av «borg länge» (plats som ligger lite längre bort från borganäs) och detta låter rimligare än de två gamla åsikterna och kompletterar en av dem:
Ortnamnet (i Borlængio 1390) innehåller förledet bor- ”vägsträcka där man måste bära (båtar och) last” och efterledet -länga, syftande på en vägsträcka. ”Den långa vägen på boren” skulle kunna ha avsett vägsträckan från Mjälga till Båtsta.
En annan tolkning av ortnamnet är Norränge. I äldre handlingar är namnet avstavat Borl-aengio. Borl=norr (från latinet). Det vill säga att Borlänge är en by, som ligger norr om sockenkyrkan Stora Tuna.
Borgen Borganäs låg på en kulle och det enda som finns på denna plats idag är en minnessten. Idag ligger staden Borlänge kring borgplatsen, sedan staden vuxit under 1900-talet.
Borganäs var ett fäste på Dalälvens västra strand, mitt för Domnarvsforsen, i Stora Tuna socken i Dalarna.
Borganäs brändes ned av Engelbrekt Engelbrektsson och hans dalkarlar midsommardagen 1434, i protest mot den danske fogden på borgen.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.