معنی نام گناوه

معنی نام گناوه
گفته میشود گناوه (جنابه، جناور) شهری بوده‌است بسیار قدیمی و کهنه در ولایت ارجان در فارس قدیم. اولین کسی که توصیفی از خود شهر به دست می‌دهد مقدسی است او می‌نویسد «بازارها در کوچه‌ها قرار دارند و مسجد جامع در مرکز آبادی است. آب آشامیدنی از چاه‌های آغشته به نمک و آب‌انبارها (گورابه ها) تأمین می‌شود.»
بر خلاف نظر برخی جغرافی نویسان قدیم از جمله ابن بلخی و حمدالله مستوفی نام آن به معنی محل آب گَنده نیست، بلکه به معنی محل آب انبارهای تأمین شده از آب باران است:
ग्रावन् m. grAvan cloud[-water]
घनवारि n. ghanavAri rain-water
घन m. ghana cloud
वारी f. vAri water
ghana-ava: cloud-water
در آذری گانا (قانا) به کانالهای تاکستانها و گَنو (قَنو، گان-او) به آبراهه های کنار خیابانها می گوییم. بر این پایه هم گناوه به معنی محل آب انبارها است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.