معنی نامهای کاوه (گاوه) و ارشک (ارچک) و کشواد و گودرز

نامهای کاوه (گاوه) و ارشک (ارچک) و کشواد و گودرز مرتبط به نظر می رسند:
نام کشواد در عنوان گودرز کشوادگان را در زبانهای ایرانی به معنی شیوا سخن و فصیح گرفته اند و این با معنی سنسکریتی کاوه و گاوه و ارشک (ارچک) و خود نام گودرز همخوانی دارد:
कव m. kava sound
गव f. gava speech
अर्चक m. archaka priest
نام گودرز به صورت گو-دَرِز، دارای صدای بلند و استوار معنی می دهد.
You might also like
1 Comment
  1. عمده پوشان says

    جالب بود.جهت خرید شلوار زنانه به صورت عمده میتونید به وب سایت عمده پوشان https://omdeposhan.ir مراجعه کنید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.