معانی محتمل نام سمیرم و سیمره و سیموروم

معانی محتمل نام سمیرم و سیمره و سیموروم
نام سمیرم به معنی شهر و محل نسیم ملایم و سیمره به معنی دارای آب خنک و سیموروم به معنی محل سرزمین زمستانی (زاموای قرون بعد) به نظر می رسند:
समीर m. samira moderate breeze
समीर m. samira breeze
उम m. uma landing-place
उम m. uma town
उम m. uma city
सीमा f.simA (hima) cold, wintry
उरु n. uru(um) space
उरु n. uru (um) room, place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.