مطابقت کول خزینه با دور کوری گالزو [ین]

مطابقت کول خزینه با دور کوری گالزو [ین]
نام تپۀ باستانی کول خزینه که در مجاورت استان لرستان (سرزمین کاسیان)، در استان ایلام قرار گرفته یاد آور دور کوری گالزو [ین] یعنی دژ منسوب به کوری گالزو، از پایتخت‌های کاسیان است. یعنی نام کوری گالزین است که به شکل کول خزینه در آمده است. پایتخت محلی دیگر کاسیان کرینتاش (کویرینت در اوستا) مطابق شهر کرند در استان کرمانشاهان است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.