معنی کرتن کله

معنی کرتن کله
نام آذری سوسمار یعنی کرتن کله (کارتن-کَرَ) را می توان به زبانهای قدیم هندوایرانی به معنی خرد کننده گرفت. خود نام سوسمار به معنی کُشندهٔ نیرومند به نظر می رسد:
कर्तन n. kartana cutting
कर adj. kara doing
सूष m. sUSa strength
मार adj. mAra killing
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.