معنی نام نورد/کازرون

معنی نام نورد/کازرون
نظر به نام کازرون یعنی شهر گازران پارچه بافی، نام قدیمی دیگر آن نورد می تواند به معنی شهر نورد پارچه بافی (دستگاه چرخاندن و جمع کردن پارچه حول محورها) باشد.
چون گفته شده است نام شهر تاریخی کازرون، از گازران و گازرون گرفته شده‌است، زیرا در زمان دیلمیان که کارخانه‌های پارچه‌بافی در کازرون پارچه‌های توزی و دبیکی را می‌بافت و صادر می‌کرد، دوازده هزار گازر یعنی شویندگان الیاف کتان، در این شهر زندگی می‌کردند و به همین جهت این شهر به شهر گازران یعنی شهر گازرها معروف شده بود که نام گازران در بعضی متون به صورت گازران و کازران آمده‌است. گازران در تلفظ به صورت گازرون و کازرون تحریف یافت و اکنون نام کازرون باقی مانده‌است. در بعضی کتب گازرات نیز آمده‌است. کازرون به واسطه تولید پارچه‌های مرغوب با شهر دمیاط مصر رقابت می‌کرده و به همین جهت به دمیاط عجم نیز مشهور است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.