اتیمولوژی یاس، سمن، یاسمن و سمندر

اتیمولوژی یاس، سمن، یاسمن و سمندر
سمن به معنی گل و یاسمن به معنی گل معطر است:
यश m. yasha fame
सौमन m.f. saumana flower
یاسمن. [س َم َ] (اِ) ۞ درختچه ای از تیرهٔ زیتونیان ۞ که دارای گونه های برافراشته و یا بالارونده است. گلهایش درشت و معطر و به رنگهای سفید یا زرد و یا قرمز میباشد.
واژهٔ سمندر (سمّ-اندر) به سبب سمّی بودن گوشت آن جاندار به معنی اندر سمّ (اندر زهر) است و سالاماندر یونانی (سورام-اندر، اندر زهر) مأخذ آن را از زبان‌های هندوایرانی دانسته اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.