اتیمولوژی نمک

اتیمولوژی نمک
نمک بر گرفته از نَم اوستایی به معنی تر شدن و قابل حل شدن در آب است. در مجموع نمک یعنی مادهٔ قابل حلّ در آب. نمک را مأخوذ از واژهٔ نم به معانی شکستن و خرد کردن و رطوبت گرفته اند. ولی منظور از این معانی همانا محلولیت نمک است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.