معنی باد ویتِر

معنی باد ویتِر
ویتِر روسی (باد سرد که از شمال به جنوب می وزد) می تواند در اصل هم به معنی باد شمالی باشد:
वायु m. vAyu wind
उत्तर adj. uttara north
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.