ریشهٔ نام آهنگ ابوعطا

ریشهٔ نام آهنگ ابوعطا
ابوعطا را که ابوایتام عربی ریشه یابی کرده اند، به طور منطقی می تواند برگرفته از اَوَئِتات اوستایی به معنی غم آور باشد که علی القاعده حرف «ت» ساکن آخر آن افتاده است.
مطابق دایره المعارف ایرانیکا: آواز ابوعطا غم‌انگیز و سوزناک توصیف شده‌است و احساس آن با دستگاه شور نزدیکی دارد. بخشی از موسیقی مذهبی ایران نظیر اذان و قرائت قرآن معمولاً در گوشهٔ حجاز اجرا می‌شود و این گوشه دارای حال و هوای «عربی» توصیف شده‌است.
نام سارنج را هم که برای ابوعطا آورده اند می توان به معنی سایندهٔ رنج و غم گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.