اتیمولوژی زعفران و جعفری

اتیمولوژی زعفران و جعفری
واژهٔ زعفران به سبب اینکه ادویه نشاط آور و خوش مزه کنندهٔ غذا است، می تواند چنین ریشه ای داشته باشد:
Sa (स).—ind. A prefix accompained by, having, possessed of.
पारणा f. pAraNA enjoyment
पारणा f. pAraNA pleasure
یا
सप्रणय adj. sapraNaya having affection
جعفری به صورت گیه-فری به معنی سبزی مطبوع است:
gaya: grass
प्रिय adj. priya (fri) loved
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.