معنی نام روستاهای دویجان مرند و داویجان ملایر

معنی نام روستاهای دویجان مرند و داویجان ملایر
این دو نام شکلی از دوی-جان زبانهای قدیم ایرانی به معنی محل دوگانه و دو قسمتی به نظر می رسند. به گزارش ایرنا، روستای زیبا و با قدمت داویجان چون میان دو قلعه تاریخی واقع است، بدین نام (دِوُن، داویجان) مسمی گشته است.
معنی نام روستای فوداج بیرجند
نام این روستای قدیمی در اساس ترکیب پوی اوستایی (به معنی نگهبانی) و دژ است. در مجموع یعنی دژ نگهبانی.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.